BAŞKALARININ CANLARI ÜZERİNDEN KİMSE HAMASET YAPMASIN!..

by Fahrettin Dağlı

Söze aklın, hikmetin eseri ile başlamış olayım;

Bakınız yüzyılımızın bilge devlet adamlarından Aliya İzzetbegoviç savaş ve barış mevzusunda ne diyor:

“Belirtmeliyim ki, bu adil bir barış olmayabilir (Bosna-Hersek için); ama savaşın sürdürülmesinden daha adil… Savaşın trajedisi insanın ahlaki standartlarını yitirmesidir.Bu savaş, mahrum kaldığımız silahların gücüyle değil, fikirlerin ve ruhun gücüyle yürütüldü…”

Barış asıldır. Savaş ise, koşulların getireceği en son çaredir. Evet, asıl olan barışı inşa etmek ve korumaktır. Savaş bile barışa zorlamak için yapılır. Şartları en kötü olan barış bile savaştan iyidir. Örnek mi istersiniz; tarihin kaydettiği/kayıt edeceği en barışçıl anlaşma Hudeybiye’dir. Hz. Peygamberin arkadaşlarının belki de kendisine ilk ve son muhalefetiydi. Çünkü onlar henüz ‘barış’ın nasıl bir rahmete dönüşeceğini bilemiyorlardı, akledemiyorlardı.

Özellikle İslami ve Millici muhafazakar camianın birlikte savaş tamtamlarını seslendirmelerinin akli ve nakli bir izahı olamaz. Bu savaşın kazananı ve kaybedeni olmayacak. Belki iki taraftan binlerce insan ölecek ve yüzyıllarca sürecek nizalaşmaların kin ve nefret tohumları ekilecek. Bölge iflah olmayacak. İstikrarsızlık devam edecek. Savaşla bir toplumu topyekun yok etmeyeceğinize göre bu çıban başı her zaman kanayacaktır.

Bir gün ABD ve Rusya bölgeyi terk edecek ve biz yine komşumuzla baş başa kalacağız. Bölgedeki 72 etnik ve dini unsurlarla beraber yaşayacağız. Bütün bunları hesaba katmadan ‘kahramanlık türküleri eşliğinde’ toplumu galeyana/gaza getirmek aklın ve naklin tecviz edeceği bir şey değil.

SON SÖZ: Asıl olan yaşatmaktır, öldürmek veya öldürülmek değildir. Şehitlik yüce bir mertebedir ama yine de ‘ölmek veya öldürmek’ temenni edilmez. Hele hele İslam coğrafyasında tarafların hepsinin ölülerini ‘şehit’ olarak kabul ettikleri gerçeğini unutmamak, göz ardı etmemek lazım. Ölümün kutsanarak haksız savaşlara vesile kılınması ayrı bir insanlık dramıdır. Daha feci olanı ise, başkalarının canları üzerinden siyasi hesapların yapılmasıdır. Böyle bir hesap yapmaktan Allah’a sığınılır.

Bunları Okudunuz Mu?

Yorum Bırak

This website uses cookies to improve your experience. Accept